Senaste sökningar
Rensa

SEKRETESS- OCH COOKIEPOLICY

Börjar gälla: 12 september 2022

Vi vet att du delar dina personuppgifter med oss baserat på ett förtroende. Vi tar detta på allvar och strävar efter att säkerställa att vi respekterar din sekretess när du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster. Läs igenom den här sekretess- och cookiepolicyn (”policy”) noggrant för att ta reda på mer om våra sekretessrutiner.

Vi driver en tjänst som låter användarna (”du”, ”din”) söka, hitta och boka reseupplevelser över hela världen. I denna policy kallas dessa gemensamt för våra tjänster.

Våra tjänster ägs och drivs av Viator, Inc. Genom att använda våra tjänster och besöka våra webbplatser samt relaterade applikationer, oavsett om det sker på en dator, telefon, surfplatta eller en liknande enhet (alla kallade ”enhet”), godkänner du de metoder som beskrivs nedan.

Som ett globalt företag är vi verksamma i ett antal länder och territorier där lagstiftning och seder skiljer sig åt. Denna policy ger en allmän översikt över våra sekretessrutiner.

Information som samlas in

När du besöker eller använder våra Tjänster samlar vi in information från och om dig för att tillhandahålla en mer personlig och relevant upplevelse. Viss information samlar vi in automatiskt. Övrig information samlar vi in från olika källor, däribland dotterbolag, affärspartner och andra oberoende källor från tredje part. När du använder våra Tjänster genom att ”klicka dig vidare” från en webbplats från tredje part eller när du besöker webbplatser från tredje part via våra Tjänster, kan dessa webbplatser från tredje part dela information med oss om din användning av deras tjänst. Den information som samlas in kan omfatta följande:

 • kontaktuppgifter, inklusive namn, telefonnummer, post- och e-postadresser
 • fakturerings- eller betalningsinformation (som ditt bankkortnummer, kortinnehavarens namn, utgångsdatum, verifieringskod och faktureringsadress)
 • användarnamn och lösenord
 • foton, omdömen, inlägg på sociala medier och videoklipp som du kan ha tillhandahållit oss
 • platsinformation
 • enhetsinformation, till exempel när du besökte våra tjänster och information om enheten som användes (t.ex. IP-adress, programvara eller webbläsare som användes, språkinställningar, unika enhetsidentifierare och reklamidentifierare)
 • onlineaktivitet, inklusive sidor som du har besökt, granskat innehåll och granskade applikationer
 • bokningshistorik
 • information om dina resplaner och resepreferenser.

Vi kan, då du tillhandahåller detta, även samla in information om andra resenärer, inklusive deras e-postadress och annan reserelaterad information. Om du delar information med oss om andra personer måste du erhålla deras samtycke.

Utöver de kategorier som anges ovan kan vi även samla in platsinformation om du har angett att din enhet ska skicka sådan information via enhetens sekretessinställningar, eller om du till exempel har laddat upp foton som har taggats med platsinformation. Vi kan använda din platsinformation direkt och/eller dela din plats med tredje parter. Vi samlar in och delar platsinformation för att ge dig relevant innehåll, analysera din användning av våra tjänster, förbättra våra tjänster och för att tillhandahålla kontextuell annonsering eller rekommendationer. Vi kan till exempel använda din plats för att visa dig omdömen om hotell, restauranger eller sevärdheter i närheten när du reser.

Du kan när som helst ändra sekretessinställningarna på din enhet och stänga av funktionen för att samla in och dela med dig av platsinformation och/eller funktionen för att tagga dina bilder med platsinformation. Om du stänger av platsdelning kan det dock påverka vissa funktioner som vi erbjuder. Om du har frågor om sekretessinställningarna på din enhet föreslår vi att du kontaktar enhetstillverkaren eller din mobilleverantör för att få hjälp.

Se avsnittet Cookies nedan för mer information om användningen av cookies och annan teknik som beskrivs i detta avsnitt, inklusive dina val i samband med sådan teknik.

Överst på sidan

Användning av information

Vi strävar efter att förse dig med relevant innehåll i våra tjänster och respektera datasekretesslagarna i de olika jurisdiktioner där vi verkar. Vi använder information om dig så att vi kan hjälpa dig att utnyttja och använda våra tjänster, inklusive på följande sätt:

 • registrera dig och hantera ditt Viator-konto
 • underlätta dina bokningar
 • mäta intresse för samt förbättra våra tjänster
 • meddela dig om specialerbjudanden och produkter eller tjänster som är tillgängliga från oss, våra dotterbolag eller andra partner och som kan vara av intresse för dig
 • kommunicera med dig
 • möjliggöra kommunikation mellan resenärer och arrangörer av reseupplevelser som listas via oss
 • göra det möjligt för oss att publicera dina omdömen, betyg, foton, videoklipp samt annat innehåll
 • anpassa din upplevelse, däribland anpassa annonser som visas för dig på våra tjänster och via internet
 • dra slutsatser om dina intressen eller preferenser
 • ge dig en optimerad upplevelse och gruppera användare av våra Tjänster baserat på till exempel användning och demografi
 • skicka inbjudningar till enkäter eller marknadsundersökningar
 • svara på dina frågor och kommentarer
 • lösa tvister eller felsöka problem
 • förhindra potentiellt förbjudna eller olagliga aktiviteter
 • genomdriva våra villkor för användning och tillkännagivandensamt annat som beskrivs för dig vid insamlingstillfället.

Observera att viss information om dig krävs för att vi ska kunna tillhandahålla relevanta erbjudanden från oss, våra dotterbolag och våra partner samt för att du ska kunna dra nytta av andra fördelar med att använda Viator. Läs avsnittet Informationsalternativ nedan för information om dina val i samband med insamling och användning av dina uppgifter.

Överst på sidan

Informationsdelning

För att kunna tillhandahålla vissa av våra tjänster kan vi behöva dela information med vissa andra tredje parter, däribland vår företagsgrupp, under följande omständigheter:

För att kunna tillhandahålla vissa av våra tjänster kan vi behöva dela information med vissa andra tredje parter, däribland vår företagsgrupp, under följande omständigheter:

 • Vår företagsgrupp. Vi delar information med företag i vår företagsfamilj så att vi kan ge dig information om produkter och tjänster, både reserelaterade och andra, som kan intressera dig. Dessa företag och webbplatser följer denna policy och alla tillämpliga lagar som reglerar överföringen av reklammeddelanden.
 • Upplevelseleverantörer. Vi delar din information med reseupplevelseleverantörer, så att de kan genomföra de bokningar du gör via våra tjänster.
 • Tjänsteleverantörer. Vi delar information med vissa tjänsteleverantörer. Denna information används för att underlätta våra tjänster, inklusive för att hjälpa till med transaktioner.
 • Affärspartner. Vi kan dela information om dig, dina enheter och din användning av våra tjänster med våra betrodda affärspartner. Vi kan till exempel dela information så att vi kan förse dig med relevant innehåll eller för att underlätta betalning för bokningar. Denna delning sker vanligtvis i enlighet med skriftliga avtal som omfattar skyldigheter gällande konfidentialitet, sekretess och säkerhetskrav. Observera dock att vi inte kontrollerar dessa affärspartners eller tredje parters sekretessrutiner.
 • Webbplatser för sociala medier. När du använder våra Tjänster och väljer att dela information med webbplatser för sociala medier från tredje part styrs den information du delar av sekretesspolicyerna för dessa sociala medier-webbplatser och de sekretessinställningar som du har angett för de sociala medier-webbplatserna. *Annonsnätverk. Vi samlar ibland in och delar information om dina intressen med annonsnätverk. Vissa av dessa företag är medlemmar i Network Advertising Initiative eller Digital Advertising Alliance, som erbjuder en enskild plats där du kan välja bort riktade annonser från medlemsföretag. Klicka här för att ta reda på mer. *Övriga tredje parter, såsom hänvisande webbplatser.Tredje parter kan också hjälpa oss att samla in information genom exempelvis driftfunktioner på vår webbplats, eller genom att underlätta leveransen av onlineannonsering som skräddarsys efter dina intressen. Vi kan dela målgruppssegment och annan information med tredje parter som använder den informationen för skräddarsydd annonsering till dig.

Tredje parter får endast samla in eller komma åt information efter behov för att kunna utföra sina tillåtna funktioner.

Vissa versioner av enheters operativsystem ger dig möjlighet att välja bort vissa typer av informationsdelning, däribland till vissa annonsnätverk. Kontrollera dina Enhetsinställningar om du vill begränsa sådan spårning.

Överst på sidan

Informationsalternativ

Du har valmöjligheter avseende insamlingen och användningen av dina uppgifter. Dina alternativ:

 • Du kan välja att inte uppge viss information för oss, även om det kan krävas för att dra nytta av vissa funktioner som erbjuds på våra webbplatser.
 • Du kan förhindra insamling av geografisk information, men observera att om du stänger av platsdelning kan det påverka vissa funktioner i våra Tjänster.
 • Du kan också lägga till eller uppdatera information samt avsluta ditt konto.Om du väljer att avsluta ditt konto avaktiverar vi kontot och tar bort dina profiluppgifter. Vi kan behålla viss information kopplad till ditt konto (däribland tidigare transaktioner) för interna syften, inklusive säkerhetskopiering, bedrägeriförebyggande, tvistlösning, utredningar och efterlevnad av lagstiftning under den period som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i denna policy.
 • Du får även möjlighet att avregistrera dig från marknadsföringsmeddelanden, däribland e-postmeddelanden med reserelaterade erbjudanden, i alla sådana reklammeddelanden som vi skickar.

Överst på sidan

Informationsöverföringar

Vi är ett globalt företag som verkar inom många olika jurisdiktioner. Om vi överför dina uppgifter till andra länder kommer vi att använda och skydda den informationen enligt beskrivningen i denna policy och i enlighet med gällande lagstiftning.

Överst på sidan

Informationssäkerhet

Vi har implementerat lämpliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsrutiner för att skydda din information.

Vi tillåter endast att specifika anställda får tillgång till personuppgifter och de får endast göra detta i syfte att utföra tillåtna affärsfunktioner. Vi använder kryptering vid överföring av din information mellan ditt system och våra, och mellan våra system och de som tillhör de parter som vi delar information med. Vi använder även brandväggar och system för intrångsdetektering som ska bidra till att förhindra obehörig åtkomst till din information. Vi kan dock inte garantera informationssäkerheten från obehörigt intrång eller obehörig användning, maskinvaru- eller programvarufel eller andra omständigheter utanför vår kontroll.

Överst på sidan

Kvarhållande av information

Vi behåller kopior av din information så länge du behåller ditt konto eller så länge det krävs i samband med de syften som anges i denna policy, såvida inte tillämplig lagstiftning kräver en längre kvarhållningsperiod. Dessutom kan vi behålla din information under den tid som krävs för att upprätta, utöva eller försvara lagstadgade rättigheter.

Överst på sidan

Do Not Track-signaler

Vår webbplats är inte avsedd att svara på signalbegäranden om ”Do Not Track” (”DNT”) från webbläsare. Detta beror på bristen på global, standardiserad tolkning som definierar ”Do Not Track”-signaler. När branschen har fastställt standarder som rör det här problemet kan vi ompröva denna metod.

Överst på sidan

Cookies

Vi vill att din åtkomst till våra Tjänster ska vara så enkel, effektiv och användbar som möjligt. Som hjälp med detta använder vi cookies och liknande tekniker för att förbättra din upplevelse, för att förbättra webbplatsens säkerhet och för att visa dig relevant reklam.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som automatiskt sparas på din Enhet när du besöker en webbplats. De lagras av din webbläsare och innehåller grundläggande information om din internetanvändning. Din webbläsare skickar tillbaka dessa cookies till en webbplats varje gång du besöker den på nytt, så att den kan känna igen din Enhet och förbättra din upplevelse genom att bland annat tillhandahålla personligt innehåll. Vi använder även cookies för att komma ihåg dina inloggningsuppgifter, så att du inte behöver ange dem på nytt upprepade gånger när du använder våra Tjänster. Andra cookies hjälper oss att förstå dina preferenser.

De cookies vi använder faller in under tre olika kategorier:

 • Nödvändiga - Dessa cookies är nödvändiga för att du ska få tillgång till och kunna navigera på webbplatsen samt använda alla dess funktioner. Utan dessa cookies skulle inte webbplatsen fungera ordentligt och du skulle inte kunna använda vissa viktiga funktioner. Vi använder till exempel en cookie för att hålla dig inloggad så att du inte behöver logga in varje gång du går till en ny sida på webbplatsen. Vi kan också använda nödvändiga cookies för att upptäcka och förebygga bedrägeri. Du kan inte stänga av nödvändiga cookies via verktyget för godkännande av cookies, eftersom dessa cookies krävs för att du ska kunna komma åt och använda webbplatsens funktioner.

 • Analys och anpassning - Vi använder cookies för att få en bättre förståelse för hur webbplatsen används och hur vi kan förbättra din upplevelse av den. Dessa cookies kan ge information som hjälper oss att förstå vilka delar av webbplatsen som våra besökare är intresserade av och om de upplever några fel. Vi använder dessa cookies för att prova olika utseenden och funktioner för sidorna samt för att se hur besökare kommer till webbplatsen. Vi använder även cookies för att spara dina inställningar och preferenser på webbplatsen, såsom språkinställningar och uppgifter som du har angett tidigare när du har sökt efter reseupplevelser. Vissa anpassningscookies krävs för att du ska kunna använda vissa funktioner på webbplatsen.

 • Annonsering - Annonscookies ser till att de annonser du ser på webbplatsen är så relevanta för dig som möjligt. Till exempel används vissa annonscookies för att välja ut annonser som baseras på dina intressen. Andra förhindrar att samma annons hela tiden visas på nytt. Vi använder även cookies för att göra det enkelt för dig att dela innehåll från webbplatsen med dina vänner via de sociala nätverk du använder mest. Webbplatser för sociala medier kan placera ut cookies som känner igen dig när du visar innehåll på webbplatsen och som ger dig möjlighet att dela innehåll på både webbplatsen och sidan för sociala medier med hjälp av delningsinställningar. För mer information ska du läsa användarvillkoren och sekretesspolicyn för webbplatsen för sociala medier. Vi samarbetar även med annonsörer från tredje part för att ge dig tillgång till reseinnehåll som kan vara av intresse, och kan ställa in cookies i våra Tjänster för att tillhandahålla reklam som matchar dina intressen och preferenser. Dessa ”cookies från tredje part” samlar in information om ditt surfbeteende och din interaktion med annonser eller Tjänsterna mer allmänt. Den här informationen hjälper oss även att begränsa det antal gånger som du kan se samma annonser och att förbättra din onlineupplevelse.

Överst på sidan

Verktyg för godkännande av cookies

För att ge dig kontroll tillhandahåller vi ett verktyg för godkännande av cookies. Med det kan du granska cookies från första och tredje part som placeras ut via vår webbplats och justera dina inställningar för cookies, däribland om du vill godkänna eller förkasta dessa cookies.

Du kan använda verktyget för godkännande av cookies när du vill genom att klicka på länken Godkänn cookies längst ned på varje sida eller igenom att ändra dina inställningar i vår cookiebanner. Du kan även hantera cookies i webbläsarens inställningar. Du kan ställa in så att webbläsaren meddelar dig när du får en ny cookie, radera enskilda cookies eller radera alla cookies..

De flesta annonsnätverk erbjuder dig alternativet att avanmäla dig från annonscookies. Läs www.aboutads.info/choices/ och https://www.youronlinechoices.com/se/ för användbar information om hur du gör detta.

Om du raderar dina cookies kan din åtkomst till vissa funktioner och delar av våra tjänster försämras eller begränsas.

Vår användning av all information vi samlar in genom cookies lyder under denna Policy, som är länkad på varje sida på vår webbplats.

Överst på sidan

Policyändringar och meddelanden

Vi kan komma att uppdatera denna Policy i framtiden. Om vi anser att vissa ändringar är väsentliga meddelar vi dig genom att göra något av följande: Skicka ett meddelande om ändringarna, visa ett meddelande på webbplatsen och/eller publicera en uppdaterad Policy på webbplatsen. Vi anger högst upp i denna Policy när den senast uppdaterades. Vi rekommenderar att du återkommer med jämna mellanrum för att granska den senaste versionen och regelbundet granskar den här Policyn för aktuell information om våra sekretessmetoder.

Överst på sidan

Kontakt

Om du vill göra en begäran om datasekretess, till exempel en begäran om att ta bort eller få tillgång till dina data, kan du besöka vår dedikerade sekretessportal genom att klicka här. För allmänna datasekretessfrågor eller frågor som rör vår sekretess- och cookiepolicy kan du kontakta sekretessteamet genom att klicka här.

Överst på sidan

Europa

Sekretesspolicy för allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR-policy”)

Denna GDPR-policy gäller personer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), inklusive de som är baserade i Storbritannien. Denna GDPR-policy kompletterar vår Policy; om uttalandet strider mot GDPR-policyn gäller dock GDPR-policyn för personer inom EES.

Registeransvarig för personuppgifter

Viator, Inc. är registeransvarig för de personuppgifter vi samlar in. I enlighet med tillämplig datasekretesslag har vi dock utsett representanter inom Europeiska unionen och Storbritannien. Kontaktuppgifterna till vår representant inom Europeiska unionen är:

Tripadvisor Ireland Limited

C/O Matheson

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

D02 R296

Ireland

Kontaktuppgifterna till vår representant inom Storbritannien är:

Viator Limited

7 Soho Square

London

W1D 3QB

Storbritannien

Attn: Privacy Officer

Tripadvisor Ireland Limiteds och Viator Limiteds roller i detta avseende är begränsat enbart till att vara en kontaktpunkt angående frågor om dataskydd för boende i Europa och de övervakande myndigheterna för dataskydd. För att undvika oklarheter kan varken Tripadvisor Ireland Limited eller Viator Limited ta emot annan kommunikation eller juridiska processer på uppdrag av Viator, Inc.

Dina rättigheter enligt GDPR

Du har vissa rättigheter gällande dina personuppgifter. Dina rättigheter med avseende på dina egna personuppgifter omfattar följande:

 • Rätten att begära åtkomst till dina personuppgifter. Detta ger dig möjlighet att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig.

 • Rätten att begära att dina personuppgifter korrigeras om de är felaktiga. Du kan också komplettera eventuella ofullständiga personuppgifter som vi har, med hänsyn till ändamålen för behandlingen.

 • Rätten att begära radering av dina personuppgifter om

  • dina personuppgifter inte längre krävs för de ändamål för vilka vi samlade in eller behandlade dem, eller om
  • du drar tillbaka ditt samtycke och behandlingen av dina personuppgifter baseras på samtycke och inga andra rättsliga grunder finns, eller om
  • du nekar till hanteringen av dina personuppgifter och vi inte har överordnad rättslig grund för behandlingen, eller om
  • dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt, eller om
  • dina personuppgifter måste raderas för att en juridisk förpliktelse ska efterlevas.
 • Rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Vi efterlever din begäran, såvida vi inte har ett övertygande överordnat legitimt intresse för behandlingen eller om vi måste fortsätta att behandla dina personuppgifter för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

 • Rätten att begränsa behandlingen av personuppgifter, om:

  • dina personuppgifters korrekthet ifrågasätts av dig under den period då vi måste kontrollera personuppgifternas korrekthet, eller om
  • behandlingen är olaglig och du motsätter dig raderingen av dina personuppgifter och begär begränsningar, eller
  • vi inte längre behöver dina personuppgifter för behandlingsändamål, men du begär dina personuppgifter för rättsliga anspråk, eller
  • du har invänt till behandlingen, under den period som vi har för att verifiera övergripande rättsliga grunder.
 • rätten till dataportabilitet. Du kan begära att vi ska skicka dessa personuppgifter till en tredje part, om möjligt. Du har denna rättighet bara när det rör personuppgifter som du tillhandahållit till oss där behandlingen baseras på samtycke eller krävs för uppfyllande av ett kontrakt mellan dig och oss och behandlingen sker med hjälp av automatiska metoder.

 • Du har också rättigheten att skicka in en besväran till din nationella dataskyddsmyndighet.

Du behöver inte betala en avgift för att få åtkomst till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheter som beskrivs i denna Policy). Vi kan däremot ta ut en rimlig avgift om din begäran är klart ogrundad, repetitiv eller orimlig. Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att komma åt dina personuppgifter (eller för att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till någon som inte har rätt att ta del av dem. I syfte att svara snabbare kan vi även komma att kontakta dig och be om mer information i samband med din begäran. Du kan utöva flera av dina rättigheter via avsnittet för personuppgifter i ditt konto. Om du vill utöva dina övriga rättigheter kan du skicka en begäran genom att klicka här.

Användning av information Vi använder endast dina personuppgifter när det är tillåtet enligt lag. I enlighet med GDPR använder vi dina personuppgifter i en eller flera av följande omständigheter:

 • När vi ska fullgöra det avtal vi håller på att ingå eller har ingått med dig.
 • När det krävs för våra (eller en tredje parts) legitima intressen och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter sådana intressen.
 • När vi måste följa en lagstadgad eller rättslig förpliktelse.
 • Med ditt samtycke.

Internationella överföringar

Dina personuppgifter kan lagras eller överföras till länder utanför EES för de ändamål som beskrivs i denna Policy. När vi lagrar eller överför dina personuppgifter utanför EES vidtar vi följande försiktighetsåtgärder för att se till att dina personuppgifter är ordentligt skyddade. När vi lagrar eller överför dina personuppgifter utanför EES gör vi det i enlighet med tillämplig lag och vi garanterar att en liknande skyddsnivå erbjuds för detta förfarande genom att tillämpa lämpliga skyddsåtgärder. Överföringar av personuppgifter görs

 • till ett land eller som av EU-kommissionen bedöms tillhandahålla en adekvat skyddsnivå, eller
 • till ett land som inte erbjuder tillräckligt skydd, men vars överföring har styrts av EU-kommissionens kontraktsenliga standardklausuler eller genom tillämpandet av andra lämpliga gränsöverskridande överföringslösningar för att tillhandahålla adekvat skydd.

Genom att använda våra tjänster samtycker du till att dina personuppgifter kan överföras till våra anläggningar och de tredjeparter med vilka vi delar dem enligt denna Policy.

Överst på sidan

Kalifornien

Sekretesspolicy för California Consumer Privacy Act (”CCPA-policy”)

Denna CCPA-policy tillhandahålls i enlighet med California Consumer Privacy Act (”CCPA”), gäller för invånare i Kalifornien och kompletterar vår övergripande Policy med ytterligare information och rättigheter.

Dina rättigheter enligt CCPA

Från och med den 1 januari 2020 tillåter kalifornisk lag att personer bosatta i Kalifornien begär vissa uppgifter om hur deras personuppgifter delas med tredjeparter eller dotterbolag i direkt marknadsföringssyfte. Invånare i Kalifornien kan även dra nytta av följande rättigheter:

 • Du kan, upp till två gånger per år, begära att vi uppger vilka kategorier av och vilka specifika personuppgifter som vi har samlat in om dig, vilka kategorier av källor från vilka dina personuppgifter samlas in, det affärsmässiga eller kommersiella syftet med att samla in dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som vi har lämnat ut i affärssyfte, kategorier av personuppgifter om dig som vi har sålt, kategorier av tredje parter med vilka vi har delat dina personuppgifter och det affärsmässiga eller kommersiella syftet med att sälja dina personuppgifter, i förekommande fall.
 • Du kan begära att vi raderar alla personuppgifter som vi har samlat in från eller om dig. Det finns, vilket beskrivs mer utförligt i vår policy, vissa skäl till att vi inte kommer att kunna utföra din begäran om radering till fullo, till exempel om vi behöver genomföra en transaktion åt dig, för att upptäcka och skydda mot bedräglig och olaglig aktivitet, för att utöva våra rättigheter eller för att uppfylla en lagstadgad skyldighet.
 • Du kan begära att frånsäga dig vår försäljning av dina personuppgifter till tredje part för deras direkta marknadsföringssyften. Detta innebär att vi, om du avanmäler dig, i framtiden inte kommer att dela dina uppgifter med sådana tredjeparter som använder dem i sina syften, såvida du inte senare uppmanar oss att göra det. För att verkställa avanmälan klickar du på länken Sälj inte min info längst ner på vår webbplats eller skickar en skriftlig begäran till kontaktuppgifterna nedan.

Om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss genom att klicka här. Vi kan behöva verifiera din identitet för att vi ska kunna behandla din begäran. Vi värdesätter din sekretess och kommer inte att ge dig en negativ särbehandling som svar på ditt utövande av sekretessrättigheter. Vi svarar på din begäran inom 45 dagar efter att din begäran har mottagits, efter korrekt verifiering, såvida vi inte behöver mer tid, och i så fall meddelar vi dig.

Avslöjanden

I syfte att efterleva CCPA, utöver de ytterligare uppgifter som beskrivs i Policyn, gör vi följande avslöjanden:

 • Vi samlar in följande kategorier av personuppgifter: Identifierare/kontaktinformation, transaktionsinformation, internetinformation eller annan information om nätverksaktivitet, geografisk plats, visuell information och ljudinformation samt slutsatser dragna från ovanstående.
 • Vi säljer följande kategorier av personuppgifter: Identifierare/kontaktinformation, internetinformation eller annan information om nätverksaktivitet samt slutsatser dragna från ovanstående.
 • Vi tillkännager följande kategorier av personuppgifter i affärssyfte: Identifierare/kontaktinformation, kommersiell information, internetinformation eller annan information om nätverksaktivitet, geografisk plats, visuell information och ljudinformation samt slutsatser dragna från ovanstående.

Överst på sidan