Senaste sökningar
Rensa

Viator: Procedur för anmälan och avlägsnande

Senast uppdaterat: 21 januari 2016

Anmälan till Viator om nedsättande innehåll

Anmärkningar

Yttranden som är sanna eller återspeglar en uppriktig åsikt (t.ex. ett negativt omdöme) är som sådana vanligtvis inte en grund för nedsättande innehåll. Du bör överväga all information innan du gör anspråk (och söka juridisk rådgivning om du är osäker), eftersom ett falskt anspråk kan göra dig ansvarsskyldig.

Viator förbehåller sig rätten att be dig verifiera din identitet och att be dig om mer information för att klargöra grunden till ditt anspråk. Observera att Viator kanske inte har möjlighet att undersöka anspråk som är anonyma eller feladresserade eller inte ger tillräckligt med information i det Anmälningsformulär som visas nedan. Vi vidtar rimliga åtgärder för att identifiera nedsättande innehåll när vi meddelas om detta, men vi kan inte hållas ansvariga om du inte uppger alla relevanta uppgifter eller om dessa uppgifter inte kan fastställas. Alla personliga uppgifter som du ger oss används i enlighet med vår Sekretesspolicy; läs denna innan du skickar personliga uppgifter till oss.

Varning: Alla yttranden som du gör kan komma att användas i domstolsförfaranden. Uppger du falsk, missvisande eller felaktig information, kan det resultera i att du får stå till svars civilrättsligt eller straffrättsligt.

Om du vill meddela Viator om ett påstått nedsättande yttrande på denna webbplats ska du fylla i ”Anmälan till Viator om nedsättande innehåll” nedan och skicka en undertecknad och daterad kopia till

 • Viator, Inc.
 • Attn: Content Notice Department
 • 400 1st Ave.
 • Needham, MA 02494, USA

Du måste också ange en postadress, telefonnummer dagtid samt en e-postadress så att Viator kan svara på Anmälan.

Anmälan till Viator om nedsättande innehåll

Jag [ange ditt fullständiga namn], [ange din postadress, telefonnummer dagtid samt e-postadress], hävdar följande:

 • Jag hänvisar till webbplatsen [ange relevant Viator-webbplats (t.ex. Viator)] (”Webbplatsen”) och meddelar nu Viator att deras Webbplats orsakar eller bidrar till publiceringen av ett nedsättande yttrande.
 • Yttrandet i fråga visas på Webbplatsen på : [kopiera och klistra in inlägget där yttrandet i fråga visas samt adressen till sidan där de nedsättande orden förekommer].
 • De ord jag anser vara nedsättande är: [upprepa de ord klagomålet gäller exakt så som de förekommer på Webbplatsen].
 • Jag anser att dessa ord är nedsättande eftersom [ange varför du anser att dessa ord är nedsättande].
 • De nedsättande orden är inte sanna eftersom [ange varför de ord klagomålet gäller inte är sanna och hur du anser att det förhåller sig].
 • [Om den person som gör yttrandet handlar på personen som gör anspråks vägnar, ska du inkludera följande: Jag har tillåtelse att handla på den person som gör anspråks vägnar. Den [person/enhet] som påstår att orden är nedsättande är [ange personens/enhetens namn och adress] (”Klaganden”). Jag är [förklara relationen mellan undertecknad och Klaganden]].

Jag intygar att det ovanstående anspråket är sant och förstår att denna anmälan kan användas i påföljande domstolsförfaranden rörande det ovanstående klagomålet om nedsättande uttalanden.

Undertecknat :

Datum :

Anmälan till Viator om brott mot immateriella rättigheter

Anmärkningar

Om du anser att verk eller material har hanterats på ett sätt som innebär intrång i dina immateriella rättigheter ska du meddela Viator om detta genom att använda följande ”Anmälan om brott mot immateriella rättigheter till Viator”.

Viator förbehåller sig rätten att be dig verifiera din identitet och att be dig om mer information för att klargöra grunden till ditt anspråk. Observera att Viator kanske inte har möjlighet att undersöka anspråk som är anonyma eller feladresserade eller inte ger tillräckligt med information i det Anmälningsformulär som visas nedan. Vi vidtar rimliga åtgärder för att identifiera innehåll som påstås utgöra ett brott men vi kan inte hållas ansvariga om du inte uppger alla relevanta uppgifter eller om dessa uppgifter inte kan fastställas.

Varning: Alla yttranden som du gör kan komma att användas i domstolsförfaranden. Uppger du falsk, missvisande eller felaktig information, kan det resultera i att du får stå till svars civilrättsligt eller straffrättsligt.

Om du vill meddela Viator om ett påstått brott mot immateriella rättigheter på denna webbplats ska du fylla i ”Anmälan till Viator om brott mot immateriella rättigheter” nedan och skicka en undertecknad och daterad kopia till

 • Viator, Inc.
 • Attn: Content Notice Department
 • 400 1st Ave.
 • Needham, MA 02494, USA

Du måste också ange en postadress, telefonnummer dagtid samt en e-postadress så att Viator kan svara på Anmälan.

Anmälan till Viator om brott mot immateriella rättigheter

REDOGÖRELSE :

Jag [ange ditt fullständiga namn], [ange din postadress, telefonnummer dagtid samt e-postadress], hävdar följande:

 1. Jag hänvisar till webbplatsen [ange relevant Viator-webbplats (t.ex. Viator)] (”Webbplatsen”) och meddelar nu Viator att er Webbplats enligt vad som anges nedan orsakar eller bidrar till ett brott mot immateriella rättigheter.
 2. Det verk vars immateriella rättigheter tas i anspråk är [fastställ och redogör tydligt för det material eller de(t) verk vars immateriella rättigheter påstås kränkas] (”Verket”).
  [Obs! Ange vilken typ av immateriell rättighet som kränks, t.ex. upphovsrätt, patent, varumärke, designrätt, samt ange eventuella uppgifter om registreringar.]
 3. Det material som påstås göra intrång i Verket (”Inkräktande material”) är [fastställ och redogör tydligt för det material eller de(t) verk som påstås vara inkräktande].
 4. Det Inkräktande materialet visas på Webbplatsen på [kopiera och klistra in adressen till den webbsida där det inkräktande materialet visas].
 5. Den användning av det Inkräktande material som beskrivs i paragraf 4 inkräktar på [mina rättigheter] [eller] [Klagandens rättigheter] [radera utefter vad som är tillämpligt] i Verket och har inte godkänts av ägaren till eller ombudet för rättigheterna eller enligt lagen.
 6. [Jag är] [eller] [Jag har tillåtelse att handla på uppdrag av] ägaren till en exklusiv rättighet i det Verk som påstås ha blivit utsatt för intrång. [Om den person som gör yttrandet handlar på personen som gör anspråks vägnar ska du inkludera följande uttalande : Den [person/enhet] som påstår att dess rättigheter i Verket har inkräktats på är [ange personens/enhetens namn och adress] (”Klaganden”). Jag är [förklara relationen mellan undertecknad och Klaganden].

Jag intygar att det ovanstående anspråket är sant och förstår att de ovanstående påståendena kan användas i påföljande domstolsförfaranden rörande det ovanstående klagomålet om inkräktande yttranden.

Undertecknat :

Datum :